Så jobbar Saltsjöbadens GK med hållbar golf

Foto: Saltsjöbadens GK

På anrika Saltsjöbadens GK har arbetet med hållbarhet pågått länge. Klubben jobbar aktivt för att minska sin miljöpåverkan och var en av de första klubbarna i Sverige att bli GEO-certifierade. ”Vi tycker att det är otroligt viktigt och dessutom ser vi en ekonomisk vinst i det i slutändan”, säger klubbchefen Mats Candinger.

Saltsjöbadens GK är en av Sveriges äldsta golfklubbar. Klubben bildades redan 1929 och var då den tionde klubben som bildades i landet. 

– Banan har byggts ut sedan dess till 27 hål. Vi håller nu på att jobba med att utveckla banan. Vi vill förädla banorna till den typen av arkitektur som rådde i första hand i Storbritannien på 1920-30-talet. Det är de influenserna den är ritad i, säger klubbchefen Mats Candinger.

GEO-certifierad för miljövänligare golf

Mats Candinger har jobbat som klubbchef på Saltsjöbaden i tio år. Under de senaste åren har han och klubben jobbat aktivt och målmedvetet för att göra klubben och banan mer hållbar. 

– Vi var en av de fem-sex första klubbarna i Sverige som gick igenom certifieringen som GEO (Golf Environment Organisation) har. Det är en europeisk organisation och det är den högsta miljöcertifieringen du kan ha som klubb.

GEO följer en helhetssyn och genomgår en oberoende granskning av klubbar vart tredje år. Certifieringen är ett bevis på att klubben uppfyller omfattande och avancerade hållbarhetskrav. Det handlar om allt från vilka gödnings- och växtskyddsmedel som använder till hur arbetsfordonen drivs.

– Vi tycker att det är otroligt viktigt och dessutom ser vi en ekonomisk vinst i det i slutändan. Vi har också märkt att både medlemmar uppskattar det och att vi attraherar partners som har samma syn som oss på miljö- och hållbarhetsarbete. Det känns jättebra.

Solpaneler och laddstationer är nästa steg

Även om Saltsjöbadens GK har kommit långt med sitt hållbarhetsarbete, kollar de hela tiden på nya sätt och idéer för att bli ännu bättre.

– Nästa steg som vi tittar på nu är en större upphandling på att installera solpaneler för att kunna hålla nere våra behov av inköp av el. Sen också laddstationer för att kunna erbjuda laddning av elbilar i större utsträckning, säger Mats Candinger.