Så bra går golfen i Sverige

golf i sverige

Fjolåret var ett riktigt rekordår för svensk golf. Nu kommer färsk statistik som visar hur intresset har utvecklats efter pandemins värsta period.

I fjol nådde svensk golf ett historiskt rekord när man hade hela 555 334 medlemskap. Det var en ökning med 1 041 medlemskap från rekordåret 2004. En stor anledning till det ökade intresset var just pandemin. Golfen blev till en perfekt hobby som som gick att genomföra med distans till varandra och totalt hittade cirka 50 000 nya spelare till golfen.

Näst högsta siffran i historien

Men, hur har det egentligen gått för golfen i Sverige efter att restriktionerna tagits bort? Färsk statistik från Svenska Golfförbundet visar att intresset håller i sig. 

Statistiken visar att antalet aktiva golfmedlemskap per den 12 september är hela 532 231. Det är visserligen en minskning från rekordåret i fjol, men samtidigt är det också den näst högsta medlemssiffran i historien. 

Jämför man det med samma datum 2019 innebär det en ökning med 53 596 medlemskap vilket motsvarar 11 procent.

Nästan en miljon färre sällskapsronder

Åren med pandemi och restriktioner medförde en rejäl ökning när det kommer till antalet spelade ronder. I en tid där folk inte reste på samma sätt under semestern slogs det nya rekord när det kommer till golfronder i Sverige. I fjol noterades historiens näst högsta siffra över sällskaps- och tävlingsronder som landade på nästan 10 miljoner. 

Lättade restriktioner och möjligheten att resa på ett friare sätt ökat i år har medfört att vi sett en minskning i antalet spelade ronder. Till exempel har antalet sällskapsronder i år minskat med mer än 900 000 jämfört med i fjol. Det ska dock sägas att siffran per den 12 september, 5 619 919, fortfarande är en klar ökning jämfört med före pandemin som 2019 låg på 4 606 151.

Det stora golfintresset ser alltså ut att hålla i sig i Sverige. Rapporterna från Svenska Golfförbundet är preliminära och uppdateras regelbundet fram till och med slutmätningen den 15 oktober.

Mer från Nyheter