Här är golfens roligaste spelformer

spelformer golf foursome foto:unsplash

Golf är inte bara en individuell sport. Det finns mängder av populära spelformer där du kan spela tillsammans i lag. Här är några av de roligaste spelformerna som kräver bra samarbete med medspelaren. 

Bästboll 

Bästboll är en rolig spelform där två spelare bildar par och spelar på var sin boll. Man skriver ner bådas resultat och det bästa resultatet på varje hål räknas in i parets slutresultat. En fördel med spelformen är att du får en andra chans om du slår i vattnet på utslaget, eller råkar ut för något annat trist – då har den andra spelaren fortfarande möjlighet att få ett bra resultat på hålet.

Scramble 

Scramble har blivit en väldigt populär tävlingsform de senaste åren och kan spelas med 2–4 personer. Här blir då hela bollen ett lag där alla spelare slår ut och sedan väljer man att fortsätta spela från den bollen som man anser ligger bäst till. Därifrån slår sedan alla spelare i bollen nästa slag och så vidare. När man spelar scramble får ett fyrmannalag alltså fyra försök på varje slag. Det är väldigt vanligt att golfklubbarna anordnar scramble-tävlingar för sina medlemmar. 

Foursome 

Foursome spelas också i lag med två personer. Det går ut på att två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag. Spelarna slår ut växelvis från tee så att den spelare som slog ut på första hålet slår ut på alla udda hål och tvärtom. Detta är en spännande tävlingsform där det gäller att båda spelarna har en bra dag på banan för att man ska lyckas få ett bra resultat. 

Greensome 

Greensome är tävlingsform som är väldigt likt Foursome. Skillnaden är att båda spelarna slår ut på varje hål och därefter väljer man vilken av bollarna de vill fortsätta spela på. Den som inte slog den valda bollen efter utslaget spelar andra slaget och sedan slår spelarna vartannat slag tills de hålat ut. Även på Greensome spelar man i lag om två. Det finns dessutom en variant på den här tävlingsformen som heter Irish Greensome.

Mer från Nybörjare